nazorg

Tijdens het nazorgtraject werd me duidelijk wat ik niét meer wil, maar wat wil ik dan wel? De burn-out heeft mijn ogen geopend en geleerd om meer op mijn gevoel te vertrouwen. Hetty gaf me handvatten en duidelijke inzichten over wat ‘voedend’ en waardevol voor mij is en ook wat niet dienend is.

Lies

De mens kan niet oude patronen afleren, wel nieuwe aanleren.

HET NAZORGTRAJECT

Iemand is overbelast wanneer zijn normale rust en slaap niet meer volstaan om volledig te herstellen van de geleverde inspanning. Voor een langere periode is mentale, fysieke, emotionele of energetische belasting (stress) gestegen, terwijl het biologische herstel vaalt (immuunsysteem).
Als je patronen van gedrag, werk- of leefpatronen onder de loep neemt, zie je dat deze vaak niet dienend zijn en tot stand zijn gekomen vanuit overtuigingen vanuit het verleden.
Het vervolg van de 7-weekse BURN-OUT TRAJECT, is het NAZORGTRAJECT om de bewuste patronen te kunnen erkennen en nieuwe aan te leren die gezondheid en welzijn vergroten.

 

Het NAZORGTRAJECT bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 consulten over een periode van 5 weken; dit kan bij ons zowel overdag als ’s avonds terecht in onze goed bereikbare praktijken in Zeist en Amsterdam
  • Rapportage over de verdiepende Natuurgeneeskundige interventies en gesprekken
  • Overige contacturen anders dan consult (via mail, telefoon, Skype e.d.)
  • Tussen- en eindevaluatie

Nazorg om het herstelproces te ondersteunen Wanneer de leefsituatie van de patiënt ongunstig is voor herstel, is het NAZORGTRAJECT een logische stap. Denk aan drukke en overprikkelende omstandigheden, mentale of fysieke overbelasting, aanhoudende stressoren.

..

..

..

..